Referenser

Här hittar ni några olika referenser från kunder som vi har jobbat ihop med.

Installation av vikpartier

Ett flertal vikpartier i PVC monterade i en och samma fasad.
Kunden gjorde ett tillval och fick dessa röda så att de skulle matcha resten av huset.

Installation av fönsterpartier

Vi monterade stora fönsterpartier i PVC i en tillbyggnad.

Skjutdörr i PVC

Här ser ni en skjutdörr av PVC som är monterad för att få en stor öppning och för att utsidan och insidan ska smälta ihop.

Träfönster med aluminiumklädnad

Här valde kunden träfönster med aluminiumklädd utsida.
Kunden ritade upp spröjsen precis dom denne ville ha.

Träfönster montering inifrån

Här ser ni träfönster inifrån.

Kunden ville montera fönsterna långt ut i väggen för att få en större fönsterbänk invändigt.

Fönsterbyte på en skola

Här ser ni när vi jobbar med bomlift för att byta fönster på en skola.

Vi monterade bort cirka 80st fönster och monterade dit de nya under sportlovet 2019.